သံုးႀကိမ္ခန္႔ေရႊ႕ဆိုင္းထားေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ေမလကုန္တြင္က်င္းပရန္မေသခ်ာ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ေမလကုန္တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနမ်ားအရ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း က်င္းပရန္ မေသခ်ာေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ NCA အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း (JICM) ၌ ၂၁ရာစု ပင္လံုကို ဧၿပီလကုန္ (သို႔မဟုတ္) ေမလဆန္းတြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ အဆင္သင့္မျဖစ္၍ ေမလကုန္တြင္ က်င္းပရန္ ဧၿပီလလယ္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ သေဘာတူခဲ့ျပန္သည္။

ထို႔ေနာက္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္ သေဘာေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလဒုတိယပတ္အတြင္း  က်င္းပရန္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ရာ အပစ္ရပ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း မေတြ႕ႏုိင္ဘဲ ေမ လ ၁၈ ရက္မွသာ ေတြ႕ႏုိင္မည္ ျဖစ္ရာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္နီးကပ္ေန၍ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀း ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ေရးမေသခ်ာသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေန သည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

‘‘၁၈၊ ၁၉ မွာ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဖို႔ရွိတယ္။ သူတို႔ဘက္က သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ သူေတြမပါေတာ့ဘူး လို႔ သိရတယ္။ ပင္လံုေမလအတြင္းျဖစ္ဖို႔က လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္’’ဟု အစိုးရ၏ ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ႏုိင္ငံေရး က႑ကို ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကဦးေဆာင္ ၿပီး လံုၿခံဳေရးက႑ကို KNU ကာကြယ္ေရးဌာနတာ၀န္ခံ ပဒိုေစာ ေရာဂ်ာခင္က ဦးေဆာင္သည္။

သို႔ေသာ္ ေမလ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ က်င္းပေသာ NCA လက္မွတ္ထိုးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးက႑ကို KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာ တာဒိုမူး၊ လံုၿခံဳေရးက႑ကို KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေစာတာ မူလာတို႔ကို ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လံု ေမလအတြင္းက်င္းပႏုိင္မႈရွိ၊ မရွိ မေျပာႏိုင္ေသး ဘဲ အစိုးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြး ပြဲေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္တုန္းက ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ အပိုင္းေတြ ဘယ္လို ေက်ာ္လႊားမယ္ ဆိုတဲ့ အေျခခံေတြ ဆက္ေဆြးေႏြးရဦးမယ္။ အဲဒီအေျခခံေတြအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ေပါ့’’ဟု ၎က ဆိုသည္။ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ မ်ားအၾကား အဓိကညႇိႏိႈင္းေနရ သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀း၌ သေဘာတူရန္ က်န္ေနသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရကိစၥ၊ လံုၿခံဳေရး၌ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း (ယခု)ေမလအတြင္း မက်င္းပ ႏုိင္ပါက တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ မက်င္းပ ႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ‘‘ေမလမွာဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ စျဖစ္ဖို႔လိုတာ ေပါ့။ အဲဒါမွ မျဖစ္ရင္ လူႀကီးလူ ေကာင္းေတြ သေဘာတူထားတဲ့ ဟာ အကုန္ပ်က္ကုန္မွာေပါ့။ JICM လိုဟာက ႏွစ္ခါလုပ္ၿပီးၿပီ၊ ႏွစ္ခါစလံုးပ်က္ရင္ေတာ့ ပ်က္တဲ့ လူက တာ၀န္ရွိတာေပါ့’’ဟု ေျပာ သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယ အစည္းအေ၀းကို၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ တြင္ က်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မက်င္းပႏုိင္၍ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ ကုန္ပိုင္းသို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေျပလည္မႈမ်ားရွိ၍ ဧၿပီလကုန္ (သို႔မဟုတ္) ေမလဆန္းသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမလကုန္ပိုင္းသို႔ ထပ္မံသတ္မွတ္ရာ ယခု ေမလလယ္ေရာက္သည္အထိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း က်င္းပႏုိင္ရန္ မေသခ်ာျဖစ္ေနသည္။