ေရႊျပည္သာျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင္႔ ပါတီအဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲက်င္ပ

 

ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ေရႊျပည္သာျမိဳ ့နယ္ အမွတ္ ( ၈ ) ရပ္ကြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဆိုင္းဘုတ္အသစ္တင္ပြဲနွင့္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန ့၁၅.၅.၂၀၁၈ အဂၤါေန ့ နံနက္ ၉:၃၀ အခ်ိန္တြင္ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌဦးဘျမင့္၏ေနအိမ္၍္စတင္က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနား ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေရႊျပည္သာျမိဳ ့နယ္တာဝန္ခံ ဦးမ်ိဳးေဇာ္တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာႀကားခဲ့ျပီ ျမိဳ ့နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းဥကၠဌ မ်ားနွင့္ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္းပါတီဝင္အင္အား (၅၀)ေက်ာ္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

မင္းသီဟ