ပန္းေတာင္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ပန္းေတာင္း ေမ ၁၅

ျပည္ခ႐ိုင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ လစဥ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက က်င္းပခ့ဲသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးပြဲသို႔ ျပည္ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေဆြ ေဆြသင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ (၈)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၁ အုပ္စုမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚေဆြေဆြသင္းက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီစည္း႐ံုးေရးတာဝန္ခံ ဦးမင္းေဇာ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး ျပည္ခ႐ိုင္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြသင္း က နိဂုံးခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲ ေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေအာင္(ျပည္