ဆတ္ရိုးက်ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ အကြက္(၁)တြင္ မီးေလာင္ဆံုးရႈံးခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဆတ္ရိုးက်ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ အကြက္ (၁) တြင္ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၁း၂၀) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္ပ်က္စီးေနေသာ မီးခလုပ္မွ ၂၀၀၀ W ဒီဂ်ယ္တယ္မီးဖိုႏွင့္ ထမင္းေပါင္းအိုး အသံုးျပဳရာမွ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးအပူလြန္ကဲ့၍ မီးေလာင္းမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အဆိုပါ မီးေလာင္းမႈေၾကာင္းသြပ္မိုး၊ ၀ါးကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း လူေနအိမ္ (၁၅)လံုး မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ၿပီး ၿဖိဳဖ်က္ေနအိမ္(၂)လံုး စုစုေပါင္းေနအိမ္(၁၇)လံုး အိမ္ေထာင္စု(၁၇)စု က်ား (၄၈)ဦး၊ မ(၄၂)ဦး စုစုေပါင္း(၉၀)ဦး နီစပ္ရာေဆြ မ်ိဳးမ်ားေနအိမ္ႏွင့္ ဆတ္ရိုးက်ရပ္ကြက္ ဓမၼာရံု၌ ယာယီခိုလံႈလွ်က္ရွိရာ အဆိုပါေနရာမ်ားသို႔ ¤င္းေန႔ ညေန (၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္တာ၀န္ခံ ဦးစန္းေငြ ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွသြားေရာက္ကာ မီးေလာင္ကြ်မ္းခံခဲ့ရေသာ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ ေငြ (၁၀၀၀၀ိ)က်ပ္စီႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

TM