မီးေတာင္ေပါက္ကြဲေန၍ ေဘးလြတ္ရာေရွာင္တိမ္းရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ဟာဝိုင္အီေဒသခံအခ်ိဳ႕ မလိုက္နာ

ဟာဝိုင္အီရွိ ကီလာအူရာမီးေတာင္ ေပါက္ကြဲရာမွ ေခ်ာ္ရည္မ်ားစီးဆင္းလာစဥ္ (Terray Sylvester/REUTERS)

 

ေမလ ၁၃ ရက္က ဟာဝိုင္အီရွိ ကီလာအူရာမီးေတာင္တြင္ ႀကီးမားေသာ အက္ကြဲေၾကာင္းအသစ္တစ္ခု ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာၿပီး ေက်ာက္ခဲအစအနမ်ားႏွင့္ ေခ်ာ္ရည္မ်ား မႈတ္ထုတ္ေန၍ အနီးရွိအိမ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနကာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ မီးေတာင္မွ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရွာင္တိမ္းေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္သည္။

ေမလ ၃ ရက္ကတည္းက လႈပ္ရွားေနေသာ ကီလာအူရာမီးေတာင္တြင္ ယင္းအက္ကြဲေၾကာင္းသည္ ၁၇ ခုေျမာက္ ျဖစ္သည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ရက္အတြင္း မီးေတာင္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု ၃၇ လံုးခန္႔ ပ်က္ စီးခဲ့ရာ လူ ၂,၀၀၀ ခန္႔ကို ယင္း ဧရိယာမွ ေဘးလြတ္ရာေရွာင္ တိမ္းရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ထိပ္၌ ေခ်ာ္ရည္ပူကန္ရွိသည့္ ေပ ၄,၀၀၀ ျမင့္မားေသာ ယင္းမီးေတာင္၊ ေတာင္ေစာင္းရွိ အႀကီးမားဆံုး အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အဆုိပါ အက္ကြဲေၾကာင္းသည္ ေပ ၁,၀၀၀ ခန္႔ ရွည္လ်ားသည္ဟု ယူဆထားသည္။

ယင္းမီးေတာင္ ဝန္းက်င္တြင္ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ျပင္းထန္ေနၿပီး စုိက္ခင္းမ်ား အညိဳေရာင္ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

အဆုိပါ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယင္းဧရိယာတစ္ခုလံုး ေပါက္ကြဲႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘူမိေဗဒ ေလ့လာတိုင္းထြာေရးအဖြဲ႕က သတိေပးသည္။

ထို႔အျပင္ အရပ္ဘက္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဟာလီကာမာဟီနာလမ္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေရွာင္တိမ္းရန္၊ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေခ်ာ္ရည္၊ ေခ်ာ္ခဲမ်ား စီးက်လာမႈကို ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ရွိရန္ ေမလ ၁၃ ရက္က ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ အခုအခ်ိန္အထိ ေဒသခံအခ်ိဳ႕သည္ ေနအိမ္မ်ား၌ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနၿပီး ၎တို႔ လြတ္ကင္းမည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။     

—Ref: Reuters