ျမန္မာ့အေရး လံုျခံဳေရးေကာင္စီ သေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း တရုတ္သေဘာမတူ

ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္လင္ေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနရာမွာ ျပင္းထန္တဲ့ စကားလံုး ေတြ သံုးစြဲမယ့္အေရးကို တရုတ္ႏုိင္ငံက သေဘာမတူေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က “အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေရးႀကီး ေၾကာင္း” ျဗိတိန္ႏုိင္ငံက အဆိုျပဳ ေရးသားထားတဲ့ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို တရုတ္ႏုိင္ငံက ပယ္ဖ်က္ခဲ့တယ္လုိ႔ ရိုက္တာသတင္းက ေရးပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ဗီတိုအာဏာသံုးႏုိင္တဲ့ ေကာင္စီဝင္ ႀကီး ၅ ႀကီးအပါအဝင္ အလွည့္က်အဖြဲ႔ဝင္ ၁ဝ ႏိုင္ငံက ျမန္မာအေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ တရား မွ်တေရးနဲ႔ တာဝန္ယူမႈရွိေရး ျဗိတိန္ႏုိင္ငံရဲ့ အဆိုမူၾကမ္းမွာ ေရးသားထားေပမယ့္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ဒီအခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေန တိုးတက္ေရး အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ ၾကိဳမ္းပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ျပန္လည္အဆိုျပဳထား တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီဟာ ျမန္မာနဲ႔ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ခရီးသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို ျဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွနဲ႔ တရုတ္ ကုလသမဂၢ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ ၅ ႏုိင္ငံက သေဘာတူမွ ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese