ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီစည္း႐ုံးေရးဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး တြင္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ ျပီး ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီ စည္း႐ံုး ေရးဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးေကာ္မတီ အဖဲြ႕ဝင္ ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးသန္းေဌး၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႕ဝင္း၊ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ စည္း႐ုံးေရးမွဴးဥကၠ႒မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ ခ႐ိုင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံဦးသန္းေဌးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ဆက္လက္၍ခ႐ုိင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ဝင္းက ၂ဝ၂ဝ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌး ကလည္း ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ အခက္ အခဲမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ရယူၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္း ေအာင္ႏုိင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္လည္း အကူ အညီေပးစည္း႐ုံးၾကရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစီအစဥ္အရ တက္ေရာက္ လာေသာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ စည္း ႐ံုးေရးဥကၠ႒မ်ားက မိမိတုိ႕ ရပ္ရြာ ေဒသ အေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပ ၾကရာ ေညာင္လွေက်းရြာ ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ေမာင္၊ ကန္ေပါက္ေက်းရြာ ဦးေအာင္ခ်ဳိမင္း၊ မီးေလာင္ဖ်ား ေက်းရြာအရန္ေကာ္မတီဝင္ဦးဝင္း ေအး၊ ေအာင္သာေက်းရြာ ဦးသိန္း ေဌးတုိ႔ကေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ရပ္ကြက္ ေက်း ရြာမ်ားက တက္ေရာက္လာေသာ ဥကၠ႒မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ခ႐ုိင္နယ္ေျမ တာဝန္ခံဦးသန္းေဌး ကလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌးကလည္း ေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး)