နယူးဇီလန္ အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးသမားေတြကုိ အမ်ဳိးသားေဘာလုံးသမားေတြနဲ ့တန္းတူ တူညီတဲ့လစာနဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ေပးမည္

နယူးဇီလန္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေမလ ၈ ရက္ေန႕မွာ ေၾကညာခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အသစ္အရ ႏုိင္ငံလက္ေရြးစင္ အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးအသင္းကုိ အမ်ဳိးသားအသင္းလုိပဲ တူညီတဲ့လစာနဲ ့အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြ ေပးသြားေတာ့မယ္လုိ ့သိရပါတယ္။

ဒီအတြက္ေၾကာင့္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံဟာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးသမားေတြ တန္းတူလစာ အက်ဳိးခံစား ခြင့္ေတြ ေပးတဲ့ ကမာၻ ့ပထမဆုံးႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ပါ၀င္လာခဲ့ပါၿပီ။

အမ်ဳိးသားနဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးအသင္းေတြကုိ ညီတူညီမွ် ရပုိင္ခြင့္ေပးသြားမယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ေဘာလုံးေလာကအတြက္ သမုိင္း၀င္သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးဇီလန္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။

မိမိတုိ႕ အားကစားေလာကရဲ႕ နယ္ပယ္အားလုံးမွာ ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႕နဲ႕ မိမိတုိ႕ဟာ အမ်ဳိးသားနဲ႕ အမ်ဳိးသမီး ကစားပြဲေတြအတြက္ ညီတူညီမွ် အေျခအေနေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖုိ ့ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအေနနဲ႕ ဒီေန႕ေၾကညာခ်က္ဟာ အေရးပါေၾကာင္း အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ အန္ဒီမာတင္က ေျပာဆုိပါတယ္။

သေဘာတူညီခ်က္အသစ္အရ အမ်ဳိးသမီးကစားသမားေတြအေနနဲ႕ ကမာၻ႕အဆင့္ ၁၃၃ မွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသား ကစားသမားေတြရဲ႕ အေနအထားေလာက္ ၀င္ေငြမ်ားစြာ ရရွိလာႏုိင္ဖြယ္ မရွိဘဲ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွာ ကစားေနသူေတြေလာက္သာ အက်ဳိးခံစားရဖုိ ့ရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ အားကစားနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ့ အားထုတ္ ေပးဆပ္မႈေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ အေရးပါေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း နယူးဇီလန္အမ်ဳိးသမီး လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ တုိက္စစ္မွဴး ဆာရာဂရီဂုိးရီးယပ္စ္က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

Ref: CNA