ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္း

 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဆက္တုိက္လုပ္ေနၾက ရသည္။ ”လႈပ္ရွားမႈ”မလုပ္ဘဲ ရပ္၊ ရပ္ထားလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး အီ လာၿပီး ၿငိမ္သက္ရာမွ’ေသ’သြားတတ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္ ပြဲမဝင္ခင္ ျပင္ပမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်င္းပၾကရသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ားဆင္းၿပီးမွ ‘ပြဲ’ကုိ ဆင္ႏႊဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူကမ်ား အေျပာမ်ားၿပီး ဟန္ေရးျပမ်ားေနလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး မနီးႏုိင္ဟု ဆုိရမည္။ ‘ဆရာမ်ား သားေသ’လည္း ျဖစ္တတ္သည္။
အတၱလြန္ကဲသည့္ေဒသ၊ လူမ်ဳိး၊ သယံဇာတ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားျဖင့္ စည္းေႏွာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအယူအဆမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ တုိက္ပြဲ မ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားေတြးေျမာ္ခ်ဥ္းကပ္မွသာ အမွန္တရားအစစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကုိ အနားသီႏုိင္ပါမည္။ အနားကပ္ႏုိင္ပါမည္။ အေပၚယံ ေရႊမႈန္ေငြမႈန္စကားလံုးမ်ား ၾကဲေနလွ်င္ အတြင္းအႏွစ္သာရ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမ်ဳိးစုအေရး၊ ေဒသအေရး၊ သယံဇာတအေရး ေမွးမိွန္သြားႏုိင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခက္ခဲသည္ထက္ ခက္ခဲသြားႏုိင္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းေရာင္ တစ္မွ်င္တစ္စကုိ ျမင္ရလွ်င္ အမိအရ ဖမ္းယူဆုပ္ကုိင္၍ ေရဆံုးေရဖ်ားလုိက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမက်န္ စိတ္ရွည္ သည္းခံကာ ႏွစ္ဖက္လုံး ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾကဖုိ႔ လုိေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

The Union Daily မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပပါသည္