ရန္ကုန္ဘတ္(စ္)ကား ေငြေပးေခ်မႈကို ကတ္စနစ္ျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဘတ္(စ္)ကားေတြရဲ႕ေငြေပးေခ်မႈကို ကတ္စနစ္နဲ႔ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေမလ ၇ ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကေန သိရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ဘတ္(စ္)ကား ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ယာဥ္စီးခေပးေခ်မႈကို ကတ္စနစ္ေပးေခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္မယ့္ ကုမၸဏီကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ အျမန္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေန တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစနစ္ တစ္ရပ္လံုးကို ေျပာင္းလဲကာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္တကြ တာဝန္ရွိသူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအားလံုး ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

-ေအာင္သက္ကို