တစ္ေန႕ကို ၾကက္ဥ ၂ လံုးစားျခင္းျဖင့္ ခႏၵာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲလာမလဲ –

(1)ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္တိုးတက္ျခင္း

ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေစေသာ ေဖာ္စဖိုလစ္ပစ္ေခၚအဆီမ်ားတြင္ Choline ဓာတ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ၾကက္ဥမွာ ထိုCholineဓာတ္ေပါမ်ားစြာပါရိွပါတယ္။ ထိုဓာတ္နည္းပါးပါက မွတ္ဥာဏ္ ေလ်ာ့နည္းလာေစပါတယ္။

(2)အျမင္အာ႐ံုေကာင္းေစျခင္း

ၾကက္ဥတြင္ပါ၀င္ေသာ Luteinဓာတ္က အျမင္အာ႐ံုကို ေကာင္းမြန္ေစလိူ႕ ေန႔စဥ္ၾကက္ဥပံုမွန္စားပါက မ်က္စိ ေ၀ဒနာမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာမွာပါ။

(3)အ႐ိုးမ်ားအတြက္အာဟာရ

ၾကက္ဥသည္ ငါးႀကီးဆီကဲ့သို႔. Vitamin Dျပည့္၀စြာပါ၀င္ပါတယ္။ အ႐ိုးမွ ကယ္ဆီယမ္စုပ္ယူမႈကို အားေကာင္းေစ ပါတယ္။

(4)ႏွလံုးေရာဂါကာကြယ္ျခင္း

သုေတသနမ်ားအရ ၾကက္ဥတြင္ပါ၀င္ေသာကိုလက္စထေရာသည္ ခႏၵာကိုယ္က ကိုလက္စထေရာထုတ္ျခင္းကို တားျမစ္ပါတယ္။ထို႔အျပင္ Omega3အက္ဆစ္ပါလို႔ မေကာငိးတဲ့ အဆီမ်ားကို က်ေစပါတယ္။ ႏွလံူးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါမ်ားကိူ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

(6)၀ိတ္က်ေစျခင္း

ၾကက္ဥကို ကယ္လိုရီနည္းေသာ dietျဖင့္ တြဲကမနက္စာစားသံုးျခင္းျဖင့္ ၀ိတ္က်ျခင္းကို၂ဆျမန္ေစေၾကာင္း
သိပၸံပညာရွင္မ်ားကဆိုပါတယ္။

(7)ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ျခင္း

ၾကက္ဥမွာပါေသာ Cholineက ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္။ေန႔စဥ္စားပါက အမ်ဳိးသမီး ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းကို 18ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးေစပါတယ္။

(8)ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ေဆးတလက္

ၾကကိဥမွာပါေသာ vitamin B9 က သေႏၵသားရဲ႕ ေက်ာ႐ိုးမကိုအားေကာင္းေစတဲ့အျပင္ ကေလးဥာဏ္ရည္ နိမ့္ျခင္းကို ကာကြယ္ပါတယ္။folic acid ပါ၀င္လို႔ သေႏၵသား အာေခါင္ကြဲ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ ေမြးျခင္းနည္းပါးေစပါတယ္။

(9)အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကိုေလ်ာ့ေစျခင္း

အသက္ ၃၅ႏွစ္မွ၄၀ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေန႔စဥ္ၾကက္ဥစားပါက မ်က္ႏွာအေရးအေၾကာင္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အစက္အေပ်ာက္မ်ားကို 87ရာႏႈန္းသက္သာေစပါတယ။္ အမ်ဴိးသားမ်ားတြင္လဲ အလားတူ အစြမ္းသက္ေရာက္ပါတယ္။