ကမၻာတည္သေရြ ႔ ႏုိင္ငံတြင္ ဦးေဆာင္ပါတီအျဖစ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ ရွိေနရန္ ရည္ရြယ္ဟု ဦးခင္ရီ ေျပာ

 

ကမၻာတည္သေရြ ႔ ႏုိင္ငံတြင္ ဦးေဆာင္ပါတီအျဖစ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ ရွိေနရန္ ရည္ရြယ္ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီမွ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီက ေမလ ၇ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္း၌ က်င္းပေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ လူငယ္ညီလာခံအႀကိဳ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
’’ ပါတီအက်ဳိး ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိး ဒီအက်ဳိးေတြကုိ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမား ပီပီသသနဲ႔ တုိ႔ ပါတီႀကီး ကမၻာတည္သေရြ ႔ ဦးေဆာင္ပါတီအျဖစ္ အၿမဲတမ္း ရွင္သန္ႏုိင္ေအာင္ ပခုံးေျပာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအျဖစ္လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ဒီေန႔လူငယ္ေတြဟာ အနာဂါတ္မွာလူႀကီးေတြျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရြယ္ႀကီးလုိ႔ လူႀကီးျဖစ္လာတာမဟုတ္ပဲ ပါတီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ ပါတီကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္မယ့္ ပါတီအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ျဖစ္တဲ့ တုိ႔ ပါတီ ႀကီး ကမၻာတည္သေရြ ႔ႏုိင္ငံမွာ ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္ေရးအတြက္ ဒီလုိပြဲမ်ဳိးကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးခင္ရီ က ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ သည္ လူငယ္အင္အားအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီအေနျဖင့္လည္း လူငယ္မ်ား အေပၚ အားကုိးအားထားျပဳ၍ အဆင့္သုံးဆင့္ ခြဲထားေၾကာင္း၊ ေရွ ႔ေဆာင္ ဦးေဆာင္ဟူ၍ ရွိေၾကာင္း ဦးေဆာင္လူငယ္မ်ားသည္ ပါတီကုိ ေခါင္းေဆာင္ရမည္ဟု ဦး ခင္ရီ က ဆုိသည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီသည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၌ အားလုံး အႏုိင္ရမည္ဟုေျပာၾကားထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီသည္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဦးတည္လ်က္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Akonthi Media