ေရတာရွည္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လပတ္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

(8-5-2018) ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္းေကာ္မတီ ေဒၚသိမ့္သိမ့္ေအာင္က ပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏိွဳင္း ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းျမင့္ထြန္းက တိုင္းအစည္းအေဝးမွ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ား ႐ွင္းလင္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား႐ွိ စည္းရံုးေရးမွဴ းမ်ားအား ဥကၠ႒တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္ေရး တို့အတြက္ အတြင္းေရးမွဴ း ဦးစိုးသီဟ ၊ ဘ႑ာေရးမွဴ း ဦးျမင့္ေဌးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေဆြးေႏြးညႇိႏိွဳင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဘ႑ာေရးမွဴ း ဦးျမင့္ေဌး+ေဒၚခင္ေလးျဖဴ မိသားစုတို႔က ေရႊကသစ္ ေရခဲမုန္႔ျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြး ခဲ့ပါသည္။

Usdp Yedashe