ကယားျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

 

(၈-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႕ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီမွ ေန႕လည္ (၁၂း၀၀)နာရီ အခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္း တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္ပါတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္(KSWN) အဖြဲ႕တို႕ ေတြ႕ဆံုကာ ပါတီတြင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္မွ်ေ၀ ဖလွယ္ကာ ေတြ႕ဆံုမွဳတစ္ခု ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ထာဝရေျနခ်စ္သူ ေျမခ်စ္သူ