ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္၊ ေမ ၆

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔က ဓႏုတ္စံျပေက်းရြာ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပါတီ၏ခ်မွတ္ထား သည့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးဝင္းထြန္းႏိုင္ (ခ) ဦးေရႊေဘာ္က ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ကြင္းဆင္းထိေတြ႕ ေလ့လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာဗဟုသုတမ်ား၊ CSO အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းအခက္အခဲမ်ား အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေရးမ်ား၊ ပါတီ၏မူဝါဒႏွင့္အညီ ကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ လယ္ယာက႑ျမင့္မားတိုးတက္၍ ေခတ္မီနည္းစနစ္ ျပန္႔ပြားႏႈန္းမ်ား လ်င္ျမန္ေစေရးဦးတည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာသူ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစန္းဝင္း၊ ဒလဥကၠ႒ ဦးသန္းႏိုင္၊ လယ္သမားတာဝန္ခံ ဦးေအးလြင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)