ဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းစင္ေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳမည္မဟုတ္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကား

ၿပံဳယမ္း ေမ ၆

ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ေဒသတြင္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းစင္ ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔က ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအား ဖိအားမ်ားေပးမႈအေပၚ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေမ ၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ အထက္ပါအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေစရန္ ၿပံဳယမ္းအေနျဖင့္ တိက်ခုိင္မာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္တုိင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖိအားေပးသည့္မူဝါဒကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစုိးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္အစုိးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈအေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး ဆက္ဆံေရး ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖိအားေပးမူဝါဒမ်ားကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံးမည္ဆုိပါက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူညီမႈကုိ ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ အေမရိကန္-ေျမာက္ကုိရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲတြင္ အေမရိကန္ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ေျပေလ်ာ့ေပးႏိုင္ရန္ ၿပံဳယမ္းအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

-Ref; AFP