ေရၾကည္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ျပည္သူလူထု ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါတီဝင္ေရာက္လာ

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျမတ္တိုေက်းရြာအုပ္စုမွ ျပည္သူလူထု ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။
အဆိုပါေက်းရြာသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း မိမိတို႔ ေဒသ၏ အက်ိဳးကို ယခင္ေရာ ယခုပါ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား အားကို ယံုၾကည္၍ ဝင္ေရာက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္တိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေလွဆြဲ႐ိုးေက်းရြာမွ ပါတီဝင္ေရာက္လာေသာ ဦးအုန္းသန္းမွေျပာသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အစိုးရတာဝန္ယူစဥ္ကလဲ မိမိတို႔ေဒသအက်ိဳးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သလို အတိုက္အခံပါတီဘဝတြင္လည္း ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးကို ႏိုင္သ၍ ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း သို႔ပါ၍ မိမိတို႔ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို အားကိုးယံုၾကည္၍ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလွဆြဲ႐ိုးေက်းရြာမွ ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚသီတာႀကီးမွေျပာသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို္႔ ျပည္သူ ၆၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းထြန္း တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာထိန္ဝင္းႏွင့္ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး
အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပါတီသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူမ်ားမွ အခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ဦးၾကည္သန္းမွ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာထိန္ဝင္း ဗဟိုအတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းထြန္းတို႔မွ လမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္း ပါတီရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား တပ္ဆင္ေပး၍ အခမ္းအနားကို သစၥာအဓိဌာန္မ်ားရြတ္ဆို၍ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။