အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူငယ္ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပေၾကာင္း သိရ သည္။

အစီအစဥ္အရ အရန္ပါတီဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းက အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္NVC ကတ္ ထုတ္ေပး သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤါလီ မ်ားအား NVC ကတ္ျပား ကိုင္ ေဆာင္၍ ခရီးသြားလာရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာရွိေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သည္။

ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ စာတမ္းျပဳစုရန္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာ သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ျပန္လည္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)