သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္ေထာင္စုၾက႕ံခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္သူ့လိုအပ္ခ်က္ျဖည္႕ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ ပိုင္းခ႐ိုင္သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမတ္ေဇာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဆုပန္ ရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ ရပ္ကြက္ေန အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈ အရ ယမန္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ မွ ၆ နာရီခြဲအထိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ႏိွမ္နင္းေရးအတြက္ ျခင္ေဆးပက္ဖ်န္းေပးခ့ဲသည္။

သဃၤန္းကြၽန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္ မ်ားသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ကြင္းဆင္း ၍ရပ္ကြက္ပါတီဝင္မ်ားမွရပ္ကြက္ ေနအမ်ားျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ် ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွရာ ဧၿပီ ၂၂ ရက္က အဆိုပါ ေအာင္ဆုပန္ ရပ္ ကြက္သို႔နယ္ေျမကြင္းဆင္း၍ ပါတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္ ရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈ အရ အမ်ားျပည္သူ ျခင္အႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေစေရး၊ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ယခုက့ဲသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိ ရသည္။

ၾကည္သိန္း(သဃၤန္းကြၽန္း)