က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု(၅)ခုမွ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။
အခမ္းအနားအား ၂.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁:၃၀ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းထြန္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒(ၿငိမ္း) ဦးတင္စိုး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာထိန္ဝင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳျခင္း ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဦးစြာ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားမွ ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းအေၾကာင္းအရင္းအား ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္႐ွိသူမ်ား နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ားမွ အခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းထြန္း ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒(ၿငိမ္း) ဦးတင္စိုး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာထိန္ဝင္း တို႔မွ အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာပါတီဝင္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္၍ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ပါတီဝင္အသစ္မ်ား၏ အဆိုျပဳလႊာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အားေပးအပ္၍ ပါတီရင္ဖိုးတံဆိပ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။
ယခုကဲ့သို႔ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားအဆိုျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္းမွာ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ပါတီဝင္အသစ္ဦး ၁၃၈၅၄ ဦး႐ွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။