ၿဗိတိန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္

ဧၿပီ ၃၀

တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအေရး အရႈပ္ေတာ္ပံုကိစၥတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ၿဗိတိန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အမ္ဘာ ရုဒ္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္က ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္းကေန တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ လြဲမွားစြာ ထြက္ဆိုခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ အမ္ဘာ ရုဒ္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

” ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ႏႈတ္ထြက္စာကုိ ဒီေန႔ညမွာပဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ခံလိုက္ပါၿပီ” ဆိုၿပီး ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဇာေမ ရံုးမွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ အမ္ဘာ ရုဒ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြန္ဆာေတးဗစ္ ေခါင္းေဆာင္ ေမအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ထုိးႏွက္ခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ကေန ေနရပ္ျပန္ပို႔မည့္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဟု ရုဒ္က ပါလီမန္တြင္ထြက္ဆိုထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ စာရင္းမ်ား ရွိေနသည္ ဆိုသည့္ကိစၥကိုလည္း သူမဘက္က လံု႔၀ မသိရွိပါဟု တြင္တြင္ ျငင္းဆိုေျပာဆိုေနခဲ့ေသာ္လည္း သူမတို႔ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္စာရင္းမ်ား ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ပိုမိုေပၚလြင္ခိုင္မာလာမႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ သူမ၏ ရာထူးေနရာကို ပိုမိုလႈပ္ရမ္းေစခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

-Ref; AFP