စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာခရိုင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ညီလာခံအႀကိဳ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပ

 

ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီရံုး၌ အင္းေတာ္ၿမိဳနယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ညီလာခံအႀကိဳ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲကို အပိုင္း(၄)ပိုင္းျဖင့္က်င္းပခ့ဲပါသည္။

ပထမပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳျခင္း ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုျခင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ကိုစံႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚသူသူဇင္တို႔က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၾကပါသည္။

ဒုတိယပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑ႏွင့္ စည္းရံုးေရးက႑ ေခါင္းစဥ္တို႔ကို အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ဖတ္ၾကားတင္သြင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

တတိယပိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္း(၇)ဦးေရြးခ်ယ္ျခင္း တိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ဗဟိုလူငယ္ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

စတုတၳပိုင္းတြင္ ၿမိဳနယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚသူသူဇင္က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူငယ္သီခ်င္း သီဆိုကာ အခမ္းအနားရိုတ္သိမ္းၾကပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ကိုစံ ကသာခရိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား မိ်ဳးဆက္သစ္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အင္အား(၉၇)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။