ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ညီလာခံအႀကိဳ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး ေဒါနခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက လူငယ္ညီလာခံ အႀကိဳ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနား ကို က်င္းပရာ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္၊ ပါတီဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ဦး၊ ျပည္နယ္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးစန္းကို၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေဒၚနန္းနီနီေအး၊ ျပည္နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ ပါတီနာယကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ား၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံမ်ား၊လူငယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၂၄၅ ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းျဖင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး လူငယ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၄ ဦးမွ လူငယ္သီခ်င္း ျဖင့္ သံၿပိဳင္သီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဆက္ လက္ၿပီး လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးမွေခါင္းစဥ္ခုနစ္ခုကိုေဆြးေႏြး ၾကရာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မ်ဳိးဆက္သစ္ စာတမ္းကို ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္မွလူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြး ျခင္း၊ ပါတီလူငယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္းရံ လူငယ္မ်ားစုဖြဲ႕ျခင္း စာတမ္းကို ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူငယ္မ်ားေပါင္းစည္းမႈကြန္ရက္ စာတမ္းကို သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူငယ္စြမ္းအား ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစာတမ္းကို ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူငယ္ႏွင့္ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားစာတမ္းကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွလူငယ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူငယ္က႑ ျမႇင့္တင္ေရးစာတမ္းကို ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူငယ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာက႑ စာတမ္းကိုလိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္မွလူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြး ျခင္းျဖင့္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးသြား ၾကသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲစာ တမ္းခုနစ္ေစာင္မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္ကိုးရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ စာတမ္းကို လူငယ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးတင္ ျပသြားသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ဦးက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ကို ကရင္ သီခ်င္းသီဆို၍ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily