ျပည္ေထာင္စုၾက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္က္၍သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လက္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ လစာတိုးျမႇင့္ျခင္းကိစၥ၊ NVC ကတ္ကိစၥႏွင့္ ၿငိမ္းစုစီအေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ပါတီရံုးတြင္ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးလွသိန္း၊ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္းဦးတို္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ သတင္းယူလာၾကေသာ မီဒီယာသမား ၃၄ ဦးမွ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ သိရွိလိုသည္မ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အေသးစိတ္ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး