ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အလွဴေငြႏွင္႕ အစားအစာမ်ားလွဴဒါန္း

 

ျပည္ခ႐ိုင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ အုပ္စုဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေရလည္ကြၽန္းအုပ္စုရွိ ေအာင္ မဂၤလာေက်းရြာေရကာတာအတြက္ အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ကြၽန္းမီး အုပ္စု ကန္႔လန္႔ကုန္းေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၁ဝ၁ႏွစ္ရွိ အဘြား ေဒၚလွေငြအားအလွဴေငြ မ်ားသြားေရာက္ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခ့ဲ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္း ထြန္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေရႊညီေနာင္အုပ္စု ျဗဴးကုန္းေက်း ရြာမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍တစ္ဦးတည္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဦးခင္ေမာင္ ေက်ာ္အား ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးပိႏွင့္ငါး ေသတၱာဘူးမ်ားကို သြားေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ေရမေနာက္ ေက်းရြာ ေရရွားပါးမႈအားသြား ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ေရလွဴေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေအာင္(ျပည္)