ဒီေမာဆိုၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏိုင္ငံေရးစီမံခန့္ခြဲမႈသင္တန္းဖြင္႕

 

ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂ဝ၁၈) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ဒီေမာဆို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။
ပထမဦးစြာ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အလံအားအေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုဖြင့္လွစ္ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယား ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဒီေမာဆို ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာ ပါတီ အေနျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ၿပီး အရည္ အခ်င္းျပည့္ဝေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမြးထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ား၏ ပါတီရည္ရြယ္ ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သင္တန္းမွ ပို႕ခ် သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွာ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ေလ့လာသင္ယူ ၾကဖို႔ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တိ႔ု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ခ်ီတက္ လာသည္မွာ ခုနစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ NCA အဆင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာ မိမိတို႔ ပါတီအေပၚ ယံုၾကည္မႈပိုမိုလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ လူငယ္ေမာင္မယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ပကတိလက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္လႊဲျငင္းပယ္၍မရဘဲ တိုင္းျပည္အတြက္ က်ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ မည္သည့္အတားအဆီး အေႏွာင့္အယွက္မဆို က်ရာအခန္းက႑ကေန ဝိုင္းဝန္းတားဆီးေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ပါတီရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကိုျပန္ၾကည့္ ၿပီး အတိတ္ကသင္ခန္းစာမ်ားကို အားအျဖစ္ ေမြးၿပီး ပါတီကို အစဥ္အျမဲရွင္သန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပါတီဥကၠ႒သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ သြားေရာက္ ၿပီး စည္း႐ံုးေနသလို ေရာက္ရွိတဲ့ေဒသတိုင္းမွာ ပါတီဝင္ထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈမ်ားစြာ ရရွိေနတာကို လည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဥကၠ႒ရဲ႕ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားကို မိမိတို႕ရဲ႕လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အျဖစ္ခံယူက်င့္သံုးၾကဖို႕အထူးမွာၾကားလိုေၾကာင္း ႏွင့္ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းကိုအစမွၿပီးစီးသည္အထိ တက္ေရာက္ ၾကၿပီး ပါတီက ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ၂ဝ၂ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာ သင္ယူရင္း မိမိတို႔ေဒသ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္သည့္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းကို မွန္ကန္ စြာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေပးၾက ပါလို႔ ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ(ဆင့္ပြား)သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယား ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေတာရယ္၊ ျပည္နယ္ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဒီေမာဆို ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသား သင္တန္း သူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၅ဝ တက္ေရာက္ၿပီး ယင္းသင္တန္းတြင္ သင္တန္း သားသင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၃၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)