ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလြင္မိုး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးညီညီေထြးႏွင့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ရပ္ေက်းစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ား ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားမွ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။