ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္အႀကိဳညီလာခံ ႏီွးေနွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္အႀကိဳညီလာခံႏီွးေနာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၉:၃၀)ခ်ိန္တြင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းမုန္႔ ၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစဲကီေကာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအားမဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမႉး ဦးေဇာ္သုလြင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္၊၊ ေရွ႕ဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းမုန္႔က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ လူငယ္တာဝန္ခံကိုယ္စား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေဇာ္သုလြင္မွ အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။