ရန္ကုန္အေရွပိုင္းခရိုင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီပုံမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပ

 

၉ – ၄ – ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေနလည္ ၁း၃၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္အေရွပိုင္းခရိုင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီပုံမွန္အစည္းအေဝးကို က်င္းပရာ ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴးး ဦးဝင္းႀကိဳင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴးး ဦးသန္းထိုက္၊ စည္းရုံးေရးရာ တာဝန္ခံဦးသန္းဦး၊ တြဲဖက္ စည္းရုံးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚသင္းသင္းႀကဴ ၊ စီမံေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္မင္း၊ ပါတီစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရးနွင့္အလုပ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ဝင္း၊ စီးပြါးေရးရာတာဝန္ခံ ဦးမ်ိဴ းဝင္း၊ လူငယ္ထုတာဝန္ခံ ဦးေအးမင္းေဇာ္တို ႔တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးအား ေနလည္ ၂း၄၅ အခ်ိန္တြင္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေနလည္ ၃း၀၀ နာရီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီနွင့္ ၁၉ /ရပ္ကြက္ရွိ ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ အမ်ိဴးးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ား၊ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၇၂ ဦး တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရုံးခန္းမတြင္ အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ၾကရာ ယင္းအစည္းအေဝးသည္ ညေန ၄း၄၅ နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ပါသည္။ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ခ/ရပ္ကြက္ရွိ ယခင္စည္းရုံးေရးမွဴးး ဦးထြန္းသိန္းအား စုေပါင္းေထာက္ပ့ံေငြ ၁၃၀၀၀၀/ က်ပ္တိတိကို ယင္းေနထိုင္ ခ/ရပ္ကြက္သြားေရာက္ေပးအပ္၍ က်မၼာေရး ျပန္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အားေပးစကား ေျပာၾကားၾကပါသည္။