မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္လွစ္

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၉.၄.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၃၀ အခ်ိန္တြင္
နိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဆင့္ပြါး) သင္တန္းအား ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး တက္ေရာက္အင္အား ၁၀၀ ျဖင့္စတင္ခဲ႔ပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားအား တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ခရိုင္နယ္ေၿမတာဝန္ခံ ဦးစိုင္းေအာင္ၾကည္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ခရိုင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးဝင္းၾကည္မွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရၿခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သင္တန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ သင္တန္းတြင္ပို႔ခ်မည့္ သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲအား ရုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး သင္တန္းအား စတင္ပို႔ခ်ႀကပါသည္။