ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အိမ္တြင္းလက္မႈပညာသင္တန္းဖြင့္လွစ္

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ကႀကီးမွဴး၍ အိမ္တြင္းလက္ မႈပညာသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီက တာမခံၿမိဳ႕သစ္ရွိ ပါတီပိုင္အေဆာက္အအံု၌က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးအင္ဖေရာင္း ဂမ္က သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သင္တန္းနည္းျပ ေဒၚေခါန္မိုင္က သင္တန္း၌ လက္ေတြ႕သင္ၾကား ေပးမည့္ လက္မႈပညာရပ္မ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား ၾကသည္။

သင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ ၃၂ ဦးတက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္း ကာလမွာ သုံးရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေအာင္(မိုးေကာင္း)