ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၁၂ – ႀကိမ္းေျမာက္ အသက္ (၈၅) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘုိးဘြား (၉၁) ဦးအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ က်င္းပ

 

၈-၄-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ( ၉ : ၀၀ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၁၂ – ႀကိမ္ေျမာက္ အသက္ ( ၈၅ ) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြား ( ၉၁ ) ဦးအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပဲြ က်င္းပရာသို႔ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚမိုးမိုးအိ တက္ေရာက္၍ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ႔ပါသည္။

May Moe Mona Wathan