ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္မွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေမသူဝင္းမွ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီအဆင့္ဆင့္၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးၿပီး ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ ခ႐ိုင္ပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ားအား ျပည္နယ္၏လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ေရးရာတာဝန္ခံမ်ားမွ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္လင္းဦးမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီအဆင့္ဆင့္၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ နယ္ေျမကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေတြ႔႐ွိခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအားေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။၎ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒တို႔မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အစည္းေဝးပထမပိုင္းၿပီးေျမာက္သည္။
အစီအစဥ္အရ အစည္အေဝးဒုတိယပိုင္းအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပၾကရာ တစ္လတာအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေ႐ွ႕လေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေမသူဝင္း၊ သထံုခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။