ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အလုပ္သမားေရးရာ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အလုပ္သမားေရးရာ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး အား ယေန႔ေန႔လည္ ၁ နာရီအခ်ိန္က တိုင္းပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ွ႕ဦးစြာ အလုပ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းမွ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ အမွားစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဆက္လက္၍ ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္မွ ေရးရာတာဝန္ခံမ်ားက မိမိတို႔ခ႐ိုင္အလိုက္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား တင္ျပခဲ့ၾကသည္

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ အလုပ္သမားေရးရာ ၿမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားအား အသီးသီး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေန႔လည္ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္၌ အစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းအစည္းအေဝးသို႔ အလုပ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Win Myint Oo