ဆီယာလီယြန္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦး ေရြးေကာက္ခံ သမၼတျဖစ္လာ

ဆီယာလီယြန္ ႏုိင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းတစ္ဦး ေရြးေကာက္ခံ သမၼတ ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယခင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဂ်ဴလီယက္စ္ မာဒါး ဘီယိုသည္ အႀကိတ္အနယ္ ရွိခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းဟု ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေရတြက္မႈ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘီယိုသည္ ဆီယာလီယြန္ ျပည္သူ႔ပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဉ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အာဖရိကတိုက္ အေနာက္ပိုင္း ေဒသရွိ ႏုိင္ငံကို ႀကီးစိုးခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ရယူခဲ့ဖူးသည္။

ဘီယိုသည္ မဲအေရအတြက္ ၅၁.၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အာဏာရ အလံုးစံုျပည္သူ႔ ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဆာမူရာ ကာမာရာသည္ မဲအေရအတြက္ ၄၈.၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ကပ္၍ အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။

ဘီယိုသည္ လက္ရွိ သမၼတ အားနက္စ္ ဘိုင္ကို႐ိုမာ၏ ေနရာကို ဆက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ ကို႐ိုမာသည္ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတအျဖစ္ ဆက္လက္ ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေခ်။

မဲေရတြက္မႈ နည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းအခံုမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္ေနာက္ မဲေရရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 

ဘီယို သမၼတ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ဆီယာလီယြန္ႏုိင္ငံ လက္ရွိ ႀကံဳေနရသည့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဆင္းရဲတြင္းနက္မႈကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎က ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳ ကာလတြင္ ဆီယာလီယြန္ကို အလံုးစံု မြမ္းမံ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၇.၃ သန္းမွ်ရွိသည့္ ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးမႈ အပါအဝင္ သဘာဝ ေဘးဆိုးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကလည္း အီဘိုလာ ေရာဂါ ကူးစက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

Ref: CNN