ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ႐ံုး၌ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ၾက ရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရာတြင္ ျပဳျပင္သင့္တာေတြ ျပဳျပင္ၿပီး အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္သူမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း သင္တန္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ကိုက္ညီေသာ ပါတီဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ မိမိတို႔ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားရွိေနသျဖင့္ ပါတီ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ထားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ ခ႐ိုင္အလိုက္ ပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ မိမိတို႔ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေရးရာအလိုက္ ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္စိုးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)