ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ Youth Day Activities ျပဳလုပ္မည္


ျပည္ေထာင္စုႀက့့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္အေရွ ့ပုိင္းခရုိင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေသာ Youth Day Activites အခမ္အနားကုိ ယေန ့ ၂၀၁၈ ဧၿပီလ (၅) ရက္၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ ၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ ့နယ္၊ သံသုမာလမ္းမႀကီးေပၚ (ေ၀ဇယႏၱာလမ္းေထာင့္) အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ ပါတီရုံးအေပၚထပ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။
သႀကၤန္အႀကိဳ ေရကန္ေတာ့ျခင္း၊ ယေန ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ပုံေဖၚထားသည့္ တစ္ကြက္စာ ပန္းခ်ီကာတြန္းမ်ား နံရံကပ္ျပသျခင္း၊ တစ္ကြက္စာ ပန္းခ်ီကာတြန္းမ်ားအေပၚ ထင္ဟပ္ေဆြးေႏြးျခင္း တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ ့နယ္ (၁၄) ၿမိဳ႕နယ္မွ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ ့၀င္ (၂) ဦး၊ လူငယ္ေရးရာအဖြဲ ့၀င္ (၅) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၀) ဦးစီ ၿမိဳ ့နယ္ အသီးသီးမွ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ Youth Day Activities လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခေရပ်ိဳးပင္ (၁၀၀၀) လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ကာတြန္းပန္းခ်ီကားခ်ပ္ (၁၀၀) ပံ့ပုိးကူညီေပးေသာ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအးထြန္းအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရုိင္ (၄) ခရုိင္မွ ခရုိင္ပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။

Yangon Regional Union Solidarity and Development Party’s Activities’s post.