ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Facebook မွ တဆင့္ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈမ်ား ပိုမိုပ်ံ႕ႏွ႔ံေနဟု ဇူကာဘက္ဂ္ဝန္ခံ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားေအာင္ အရွိန္ျမႇင့္ေပးသည့္ အခန္းက႑မ်ိဳး၌ Facebook ပါဝင္ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီ ထူေထာင္သူ မတ္ခ္ဇူကာဘက္ဂ္က ဝန္ခံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၂ ရက္က Voxႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ အစီအစဉ္တြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံ၌ အမုန္းစကား ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Facebookကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးခ်ေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဇူကာဘက္ဂ္က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ ျပႆနာ၌ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ား၏ Facebook အသံုးခ် ေသြးထိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေန ပိုမို ဆိုးရြားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ဖူးသည္။ ဇူကာဘက္ဂ္က ယခုအခါ Facebook အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို အေလးအနက္ အာ႐ံုစိုက္ ဆန္းစစ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီ အတြင္းပိုင္းမွာ အမ်ားႀကီး အာ႐ံုစိုက္ ကိုင္တြယ္ ေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္”ဟု ဇူကာဘက္ဂ္က ဆိုသည္။ Facebookႏွင့္ Messengerကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ Appမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေသြးဆူလြယ္သည့္ ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၎က ဝန္ခံခဲ့သည္။

“စေန မနက္ခင္း တစ္ခုအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ေယာက္က ဖုန္းဆက္တယ္။ Facebookမွာ လူတခ်ိဳ႕က ပြဲဆူမယ့္ သတင္းေတြ ျဖန္႔ေဝဖုိ႔ စီစဉ္ေနတယ္ ဆိုတာကို လွမ္းအေၾကာင္းၾကားတာပါ။ ဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတာက ႏွစ္ဖက္စလံုးပါပဲ။ ဥပမာ ေျပာရရင္ မြတ္ဆလင္ေတြဆီ ျဖန္႔ေဝမယ့္ သတင္းေတြမွာဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဘက္က ဆူပူလာေတာ့မယ္၊ လက္နက္ေတြကိုင္ၿပီး အသင့္ျပင္ထားၾက ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ဆီကိုလည္း အဲဒီလုိ အလားတူ သတင္းေတြ လွမ္းပို႔တာမ်ိဳးေပါ့”ဟုလည္း ဇူကာဘက္ဂ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုစဉ္ကမူ Facebook၏ ေစာင့္ၾကည့္စနစ္မ်ားက ယင္းသတင္းျဖန္႔ေဝမႈမ်ားကို ေထာက္လွမ္းသိရွိၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မရွိေအာင္ တားဆီးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဇူကာဘက္ဂ္က ဆိုသည္။ “ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥက ေပါ့ေပါ့ေလး သေဘာထားလို႔ မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီး သတိထားရပါမယ္”ဟုလည္း ၎က ဝန္ခံသြားခဲ့သည္။

Ref: CNA / 7Days