ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၃/၂၀၁၈ လပါတ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔  (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရုံးတြင္ ၃/၂၀၁၈ လပါတ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းတြင္  ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးခင္ေသာင္း၊ ျပည္နယ္အရံေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင္ေအာင္၊ ခရုိင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေသာင္းၿငိမ္း၊  ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရုံး၀န္ထမ္း မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးခင္ေသာင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္အရံေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင္ေအာင္၊ ခရုိင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေသာင္ၿငိမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္တုိ႔မွ အသီးသီးအမွာစကား ေျပာၾကားၾကၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ  မိမိေဒသ၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ လုိအပ္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းကုိ ညေန (၁၆း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။