ထိုင္းႏိုင္ငံ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ျမန္မာ ေရႊ ့ေျပာင္း လုပ္သား ၁၄၅၀၀၀ ခန္ ့ကို CI ထုတ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ျမန္မာ ေရႊ ့ေျပာင္း လုပ္သား ၁၄၅၀၀၀ ခန္ ့ကို CI ထုတ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား သိရွိနားလည္ေရး ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္မိန္ ့ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာေရလုပ္သား ၄၁၁၂၅ ဦး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာ လုပ္သား ၄၅၄၀၀ ဦးနဲ ့ ေရထြက္ ပစၥည္း စက္ရံုမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာ လုပ္သားက ၅၈၇၄၁ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရလို ့ သူတို ့ကို CI (Certificate of Identity) ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို ့ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ Grand Amara Hotel တြင္ ယေန ့ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းမ်ား၌ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပး ထားသည့္ TR 38 ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား ေလးႏွစ္ သက္တမ္းရွိ CI စာအုပ္ ထုတ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဌာနမွ ခရိုင္အလိုက္ ေပးပို ့ေသာ အလုပ္သမား စာရင္းအရ TR 38 ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေရလုပ္သား ၄၄၂၂၀ ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ လုပ္သားမ်ား ကိုပါ IC ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ယခု ကဲ့သို ့ ေဆာင္၇ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။

ထို ့အျပင္ ေရလုပ္သားမ်ားသည္ ထိလြယ္ ရွလြယ္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ပုံမွန္ မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရရွိႏိုင္ျခင္း တို ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳသင္တန္းေပးျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေရး၊ လုပ္ခ လစာအျပည့္အ၀ ရရွိႏိုုင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အပါအ၀င္ ေရလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈဘ၀ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်မႈ ရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈ အာမခံႏွင့္ အသက္အာမခံ ထားရွိႏိုင္ ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့သည္။

“အလုပ္သမားေတြ ေခါင္းပုံျဖတ္ ခံရမႈ ၊ လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ား ေလ်ာနည္းေစဖို ့ ဆက္စပ္၀န္ၾကီးဌာန မ်ား၊ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ ကြန္ယက္မ်ား အၾကား သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္ ့ေ၀ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္၇ြက္ျခင္း မ်ား အားေကာင္းဖို ့လည္းလိုပါတယ္၊ လုပ္ခလစာေကာင္းၿပီး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ငတဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံ၇ွိ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းသို ့ အလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္ ေစလႊတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ ့ခ်ဳပ္နဲ ့ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါတယ္၊ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနက ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ေရလုပ္သားမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း ပါရွိ ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒ ေပၚထြက္လာပါက ဥပေဒနဲ ့အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားလိုပါ တယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ လူကုန္ ကူးမႈႏွင့္ လုပ္အား ေခါင္းပုံျဖတ္မႈတို ့ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း၊ သုေတ သန လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ Face Book တြင္ Issara Myanmar Page တင္ထားသည့္ Issara Institute မွ တာ၀န္္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံရုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ UN, INGO, NGO မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္္ပ အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။