ထရမ့္ကို တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ျမႇင့္တင္

အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ကို တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ သြင္းကုန္ အခ်ိဳ႕အေပၚ တ႐ုတ္က အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အေမရိကန္ စားေသာက္ကုန္ အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ ကုန္ပစၥည္း ၁၂၈ မ်ိဳးအတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမႇင့္တင္သြားမည္ဟု တ႐ုတ္ အေကာက္ခြန္ အာဏာပိုင္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ့္က မတ္လအတြင္းတြင္ သံမဏိႏွင့္ အလ်ဴမီနီယမ္ တင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ သတမွတ္လုိက္သည့္ေနာက္ တ႐ုတ္က ယခုလို လက္တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ စည္းၾကပ္ခြန္ ျမႇင့္တင္မႈ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံစာမွ် ရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ အေစာပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္က ၎တို႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ မလိုလားဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈကိုလည္း ၿငိမ္ခံေနမည္ မဟုတ္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္၏ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ အသစ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထိခုိက္ျခင္းကို ျပန္လည္ ဘက္မွ်ေစရန္ ယခုလို ကုန္သြယ္ခြန္ အေျပာင္းအလဲမ်ား သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္က ေၾကညာသည္။

အေမရိကန္သည္ ေနာက္ထပ္လည္း ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ တန္ဖိုးက်သင့္မႈ ရွိႏုိင္သည့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ အသစ္မ်ားကို တ႐ုတ္ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားရွိသြားရန္ ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထရမ့္၏ အစိုးရက လက္ရွိ ကုန္သြယ္ခြန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ မွ်တျခင္း မရွိဘဲ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ထိခုိက္နစ္နာမႈ ႀကီးမားေစေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က အေမရိကန္ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ျမႇင့္တင္ရာ၌ ဝက္သား၊ သစ္သီးႏွင့္ ဝိုင္အရက္ တင္သြင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အဓိက ဦးတည္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Ref: CNN