သာေကတၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဝါပဆြမ္းေလာင္းလွဴ

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၂၉

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အလိုေတာ္ျပည့္ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ တို႔အား သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႕ေဖ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးပရဟိတအဖြဲ႕၊ လူငယ္ပရဟိတ အဖဲြ႕၊အလုပ္သမား ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း အပတ္စဥ္ ဝါတြင္းဝါပ ဆြမ္း၊ဆြမ္းဟင္းႏွင့္အခ်ဳိပြဲမ်ားကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ေလာင္းလွဴခဲ့ရာ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား အား ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းမ်ား ေလာင္းလွဴကုသိုလ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

TKA(သာေကတ)