ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားက (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳပန္းကုံး ပန္းစည္းမ်ားျဖင့္ႀကိဳဆို

 

ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕ နယ္ရွိ တပ္မေတာ္စစ္ေရးျပကြင္း၌ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မ ေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားကို မတ္ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရာ စစ္ေရးျပစစ္ေၾကာင္း ႀကီးမ်ားအလိုက္ ပါဝင္ခ်ီတက္လာ ေသာ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) စစ္သည္မ်ားအား ျပည္ ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားက ခ်ီတက္ရာလမ္း ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဂုဏ္ျပဳ ပန္းစည္း၊ ပန္းကံုးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆို ခဲ့ၾကသည္။

(၇၃)ႏွစ္ေျမက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ခ်ီတက္လာေသာ စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားမွ စစ္သည္ မ်ားအား စစ္ေရးျပခ်ီတက္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၃၂၂ ဦးတုိ႔မွ ဂုဏ္ျပဳ ပန္းစည္းမ်ား၊ ပန္းကံုးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳ ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေပၚဦး