ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾကာသပေတးေန႔တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူ

ဆိုးလ္ မတ္ ၂၅

ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾကာသပေတးေန႔တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယားႏွစ္ ႏိုင္ငံထိပ္သီး အစည္းအေဝးပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားမႈအေသးစိတ္ကို ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ အျခမ္းရွိ ပန္မန္ဂြၽန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေက်းရြာ၌ က်င္းပ သြားၾကရန္ သေဘာ တူညီထားခဲ့သည္။
ယင္းထိပ္သီး စည္းေဝးပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက စေနေန႔ က ေၾကညာခဲ့ရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္အစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးသြားရန္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီး ခ်ဳိေျမာင္ဂြၽန္းက ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။ ၄င္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ကိုရီးယားၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီ အႀကီးအကဲ ရီဆန္ဂြန္က ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အင္န္အိတ္ခ္်ေက