ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴ

 

ျမစ္ႀကီးနား မတ္ ၂၂

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းနားေက်းရြာ ေရႊမိုးေတာင္ေတာ္ ရဟႏၲာ တစ္ေထာင္ ရွင္ပင္ျမတ္စြာဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ဘုရား အေနကဇာတင္ သံဃာေတာ္ ၁ဝ၈ ပါး ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴ ပြဲကို ယင္းေစတီေတာ္ႀကီးရင္ျပင္၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီတြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။

ရဟႏၲာတစ္ေထာင္ရွင္ပင္ျမတ္စြာ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ ႀကီး၏ ဘုရားအေနကဇာတင္ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲသို႔ ကခ်င္ ျပည္နယ္ သံဃနာယကအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဓမၼရကၡိတဝန္းသို ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ အဂၢမဟာဂနၳဝါစက ပ႑ိတဘဒၵႏၲေကတုမာလာအမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ားၾကြ ေရာက္ေတာ္မူၾကၿပီး ရဟႏၲာတစ္ေထာင္ရွင္ပင္ျမတ္စြာ ဆုေတာင္း ျပည့္ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ဘုရားအေနကဇာတင္ၿပီးေနာက္ သံဃာ ေတာ္ ၁ဝ၈ပါး ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲကို ယင္းေစတီေတာ္ႀကီး ရင္ျပင္၌ တစ္ဆက္တည္းက်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ျမစ္ႀကီးနား ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔မွ ဆြမ္း ဆန္ေတာ္ႏွင့္အတူ အျခားလွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ေလာင္းလွဴခ့ဲၾကသည္။

EPN