ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရုံးခန္းမ၌ ေရွ့ဦးသူနာၿပဳသင္တန္း ၁/၂၀၁၈ ဖြင့္လွစ္

 

၂၃ -၃-၂၀၁၅

ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရုံး၌ ေရွဦးသူနာၿပဳအေၿခခံသင္တန္းအား ၂၃ -၃ -၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၀၀ အခ်ိန္၌ ဖြင့္လွစ္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေၿမာက္ပိုင္းခရုိင္တာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္တင့္ ရန္ကုန္ေၿမာက္ပိုင္းခရုိင္ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ိဳးေဇာ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌဦးလင္းေအာင္ေအာင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ၿကက္ေၿခနီ တပ္ရင္းမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၃၀ ဦးတတ္ေရာက္သင္ၿကားခဲ႔ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ၂၃/၂၄/၂၅ ရက္ဖြင့္လွစ္သင္ၿကားခဲ႔ပါသည္။

Chan Mya Aye