ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းႏွင့္ အပ္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းဆင္းရပ္ကြက္ေက်းရြာျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၂၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏိုင္ငံ ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အမွတ္စဥ္(၂)သင္ တန္း၊ အပ္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ေပး အပ္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္၁ဝနာရီခြဲ က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီၿမိဳ႕နယ္႐ံုးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးလြင္ဦးက ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားအား တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္း သား သင္တန္းသူမ်ားကို ရွင္းလင္း လ်က္ ပါတီ၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဌာနခ်ဳပ္ တို႔၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ စည္း႐ံုး ေရးရာမ်ားကို ေျပာၾကား၍ သင္ တန္းဆင္းအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္းက သင္ တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ ျခင္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ ၆၂ အုပ္စုမွ ေက်းရြာႏွင့္ ရြာခြဲမ်ားရွိ ဥကၠ႒တာဝန္မ်ားကို ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းအလုိက္ ေပး အပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္း ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္နာယက ဦးဝင္း ထိန္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ဥကၠ႒မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၈ဝတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)