လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

 

လိႈင္းဘြဲ မတ္ ၂၁

ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ယခုလ ၁၆ရက္ နံနက္ ၁ဝနာရီက လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးေစာျမင့္ဝင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းတင့္ႏွင့္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အင္အား ၃၅ ဦးျဖင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္နယ္၏လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားမွ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လစဥ္လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစည္း အေဝးကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီ မိနစ္ ၄ဝ တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

Union daily