အာဂ်င္တီးနားႏို္င္ငံသား ဒဲလ္ပိုထ႐ိုက ဖက္ဒဲရာကိုအႏိုင္ယူၿပီး အင္ဒီးယန္းဝဲလ္စ္ဖလားဆြတ္ခူး

ဟြန္မာတင္ဒဲလ္ပိုထ႐ုိသည္ ကမၻာ့အဆင့္ (၁) တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒဲရာ၏ ၁၇ ပြဲ ႐ႈံးပြဲမရွိ အေျခအေနကို အဆံုးသတ္ကာ BNP Paribas Open ဖလား ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

ကမၻာ့အဆင့္ (၈)ေနရာ၌ ရပ္တည္ေနေသာ အာဂ်င္တီးနား တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ ပိုထ႐ိုသည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသား ဖက္ဒဲရာ ကို ၆-၄၊ ၆-၇ (၈-၁၀)၊ ၇-၆ (၇-၂) မွတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရၿပီး ၂၀၁၈ အတြင္း ဖက္ဒဲရာကို အႏိုင္ရသည့္ ပထမ ဆံုးတင္းနစ္သမား ျဖစ္လာသည္။

ပိုထ႐ို (၂၉) ႏွစ္သည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက လက္ေကာက္ဝတ္ဒဏ္ရာႀကံဳခဲ့ကာ သံုးႀကိမ္ခြဲစိတ္ခဲ့ရသျဖင့္ လက္ျပန္႐ိုက္ခ်က္ အသံုးျပဳရန္ အခက္ႀကံဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ အစ ေကာင္းခဲ့ၿပီး မတ္လကပထမဆံုး ATP 500 ဖလားကို ရခဲ့ကာ ကမၻာ့ အဆင့္ထိပ္ဆံုး ၁၀ ဦး စာရင္းသို႔ ျပန္ဝင္လာသည္။

ယခုဖလားရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုိထ႐ိုက ဖက္ဒဲရာကို အႏိုင္ရၿပီး ဖလားရရွိျခင္းသည္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲၿပီး အိပ္မက္တစ္ခုကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မိမိ၏ ျပႆနာအားလံုး၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား အားလံုးၿပီးေနာက္ ဖက္ဒဲရာကို အႏိုင္ယူၿပီး ဖလားရရွိျခင္းသည္ မယံုၾကည္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

—Ref:BBC