ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား တာဝန္ေပးအပ္

 

ဖာပြန္ မတ္ ၁၉

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ မ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား ကို ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး မူေၾတာ္ ခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားကို ကရင္ ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာ ျမင့္ဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္ ဘ႑ာေရးမွဴး(ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ)ဦးေစာဝင္းထိန္၊ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာထြန္းလြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းသိန္းဇံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာ ေဇာ္မင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသီဆို၍ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္ နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ဦးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္(ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တာ ဝန္ခံ)ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေစာဝင္း ထိန္က လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ဦးက ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ ဥကၠ႒ တာဝန္ေပးအပ္လႊာမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္ မတီဝင္(ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ဦးေစာဝင္းထိန္က လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေနာ္စာရား ႏွင့္ဦးဆန္းေသာင္းၾကည္တို႔ကလက္ခံ ရယူ၍ အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၂နာရီခြဲတြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

ေဇာ္မင္းဦး(ဖာပြန္)